DVP Smart Concepts
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
T +31 88 0106819
E info@dvpsmartconcepts.nl

DVP Smart Concepts

Uitvoerings­begeleiding

Kwaliteits­beheersing en prestatieborging tijdens de realisatiefase

Zijn de gebouwinstallaties netjes volgens het ontwerp geplaatst en functioneren ze zoals het hoort? In de praktijk blijkt dit regelmatig nogal een uitdaging. DVP Smart Concepts neemt graag een controlerende rol op zich tijdens de realisatiefase en bij de oplevering van gebouwen om u als opdrachtgever of gebouweigenaar te ontlasten. Ons doel? Kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van de installaties. Zodra de installateur zijn tekeningen, berekeningen en apparatuurkeuzes compleet en definitief heeft gemaakt, beoordelen en becommentariëren of keuren wij deze goed. We voeren regelmatig kwaliteitscontroles uit en bij oplevering zullen de installaties functioneel worden getest. Ook het beoordelen van meer- en minderwerk en bewaken van het proces behoren tot ons takenpakket. Tijdens al deze werkzaamheden behartigen we de belangen van de opdrachtgever en zorgen we er proactief voor dat alles soepel verloopt tussen alle betrokken partijen.

Wij nemen de regie tijdens de bouw en oplevering, zodat installaties niet alleen voldoen aan ontwerpuitgangspunten, maar ook naar behoren functioneren.

Benieuwd naar al onze werkzaamheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden

Neem gerust
contact met ons op