DVP Smart Concepts
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
T +31 88 0106819
E info@dvpsmartconcepts.nl

DVP Smart Concepts

Installatie­concepten en ontwerp

Wij maken gebouwen leefbaar

DVP Smart Concepts geeft op een vernieuwende wijze invulling aan de rol van adviseur voor technische installaties in én rondom gebouwen. Ons doel is duurzame omgevingen te creëren, waarbij we streven naar de perfecte balans tussen energiebesparing en CO2-reductie enerzijds en een gezond en comfortabel binnenklimaat anderzijds. Onze ervaren adviseurs in klimaatcomfort, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, transport en sanitaire installaties en smart building nemen uw wensen en ambities mee vanaf het prille begin van elk project. Hierbij wordt rekening gehouden met programmatische-, ontwerp- en bouwtechnische, financiële- en onderhoudsaspecten, evenals duurzaamheidsprestaties, die al in deze vroege fase worden geëvalueerd.

We benaderen technische installaties op een vernieuwende manier, waarbij onze kracht ligt in onze betrokkenheid, creativiteit en openheid. We bieden verschillende “Smart Concepts” om vraagstukken op te lossen en gaan in onze keuzes verder dan enkel installatietechniek. We zijn van mening dat het meest optimale installatieconcept integraal ontworpen moet worden, waarbij we niet alleen technische aspecten optimaliseren, maar ook rekening houden met zaken zoals de gebouwschil en indeling. Wij zijn gewend om in de diverse projectfasen te opereren, variërend vanaf de initiatieffase tot de realisatie- en exploitatiefase, in diverse samenwerkingsvormen, van ontwerpteam tot innovatieve aanbestedingsvormen zoals Publiek Private Samenwerking (PPS).

Ons doel is duurzame en comfortabele omgevingen te creëren, waarbij we streven naar de perfecte balans tussen energiebesparing en CO2-reductie enerzijds en een gezond en comfortabel binnenklimaat anderzijds. Wij maken gebouwen leefbaar.

Benieuwd naar al onze werkzaamheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden

Neem gerust
contact met ons op