DVP Smart Concepts
Prinses Alexialaan 6
2496 XA Den Haag
T +31 88 0106819
E info@dvpsmartconcepts.nl

DVP Smart Concepts

Second opinion | Technische Due Dilligence

Second opinion | Technische Due Dilligence

Aan vastgoedtransacties zijn risico’s verbonden en soms functioneren gebouwen niet zoals ze behoren te doen of is onduidelijk wat de status is van een gebouw. DVP Smart Concepts kan u helpen deze vragen te beantwoorden. Bij vastgoedtransacties brengen we risico’s in kaart, inclusief technische due diligence en strategisch advies voor “go-no-go” beslissingen. We beoordelen of het vastgoed voldoet aan de contractuele eisen, wettelijke voorschriften en onderzoeken de status van de installaties en benodigde investeringen die nodig zijn voor de toekomst. En bepalen we wat het gebouw nodig heeft aan duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld om het gebouw Paris Proof te maken. Vaak is een bezoek aan het gebouw gewenst om de algemene staat alsmede de installaties te inspecteren. Daarnaast beoordelen we grondig alle relevante documenten, contracten en ontwerpen.

Bij klachten kunnen wij onderzoek uitvoeren om de oorsprong van problemen vast te stellen. 
Daarnaast bieden we second opinions voor onafhankelijke beoordelingen van installatieontwerpen door derden.

Bij vastgoedtransacties brengen we risico's in kaart, inclusief technische due diligence en strategisch advies voor "go-no-go" beslissingen.

Benieuwd naar al onze werkzaamheden?

Benieuwd naar de mogelijkheden

Neem gerust
contact met ons op