Over DVP Smart Concepts

Over DVP Smart Concepts

Vanuit de door DVP Smart concepts vertegenwoordigde disciplines; Installatieconcepten, Energie Exploitatie, Duurzaamheid en Smart Building Technology staan wij onze opdrachtgevers bij in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van diverse projecten. DVP Smart Concepts draagt er sinds haar oprichting mede zorg voor dat deze projecten financieel beheerst tot stand komen, binnen de vooraf vastgestelde prijs/kwaliteitverhouding. Deze instelling resulteert in gewild, comfortabel en rendabel vastgoed. Om onze opdrachtgevers maximaal bij te kunnen staan hanteren wij de volgende vijf pijlers:

Onafhankelijk
Dankzij volledige onafhankelijkheid kunnen wij onze opdrachtgevers zowel in het bedrijfsleven, als bij overheden optimaal adviseren. Immers, zonder binding met andere belanghebbenden bij een project worden conflicterende belangen vermeden.

Betrokken
Onze betrokkenheid is een garantie voor het behartigen van de belangen van onze opdrachtgevers. Wij doen daarbij alles wat wij kunnen en ontzorgen de klant.

Deskundig
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten zijn er binnen DVP Smart Concepts meerdere disciplines die zowel bij revitalisatie als bij nieuwbouw en gebouwinrichting voor de totstandkoming van uw project zorg dragen, op basis van eigen opgebouwde ervaringen. Of u nu eigenaar/gebruiker, huurder/gebruiker, belegger of ontwikkelaar van vastgoed bent, DVP Smart Concepts kent de verschillende belangen die er bij betrokken partijen spelen en weet hoe ze hierop moet anticiperen.

Daadkrachtig
Ons ondernemende karakter, ons doorzettingsvermogen en de aanwezigheid van professionele kennis zorgt ervoor wij daadkrachtig op zullen treden namens de opdrachtgever.

Integer
Wij zijn betrouwbaar  in alles wat wij doen. Wij koesteren onze integriteit en vinden het vanzelfsprekend dat de grenzen van ethisch handelen nooit overschreden mogen worden.  Wij houden ons aan de gedragscode.

Integrale aanpak
In het verlengde van wat voor DVP Smart Concepts, integraal projectmanagement heet. Het eindresultaat staat voorop en daar wordt het bouwproces omheen gecreëerd, (uitvoerende) partijen dienen te worden geselecteerd op toegevoegde waarde, maar in het bijzonder de mensen die het gaan doen. Juist dan kunnen risico’s worden geëlimineerd.