Over DVP Smart Concepts

Over DVP Smart Concepts

DVP Smart Concepts is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 2018, voor advisering van alle technische installaties in en om gebouwen. Wij staan u bij vanaf het eerste initiatief, de ontwerp-, aanbestedings- en contractfase tot en met de uitvoering, de oplevering en de exploitatiefase. Onze adviseurs dragen zorg voor het volledig beantwoorden van uw wensen en wel binnen de gestelde kaders vanuit budget, planning en kwaliteit.

DVP Smart Concepts geeft op een vernieuwende wijze invulling aan de rol van adviseur voor de technische installaties. Wij doen dit door volledig ontzorgend voor de klant te zijn waarbij betrokkenheid, creativiteit en openheid onze kracht is. Wij stellen verschillende “Smart Concepts” voor die de oplossing geven voor het vraagstuk. Hierbij wordt op een hoog abstractieniveau een afgewogen keuze gemaakt en dus niet alleen installatietechnisch. Om een gebouw te voorzien van de juiste installatieconcepten moet het integraal ontworpen worden. Dus niet alleen door het optimaliseren van technische installaties zonder rekening te houden met andere aspecten als bijvoorbeeld de schil van het gebouw en/of de indeling.

Bij DVP Smart Concepts werken nu 10 mensen met ervaring in de installatiewereld van opgeteld meer dan 100 jaar. Onze team is in balans met collega’s met veel ervaring en jonge enthousiaste collega’s. De ervaren collega’s hebben honderden projecten succesvol ontworpen en gerealiseerd bij de grote adviesbureaus en installatiebedrijven in Nederland.

DVP Smart Concepts is een onderdeel van DVP, een bouwadviesbureau, met meer dan 80 jaar ervaring in bouwmanagement, vastgoedadvies, planontwikkeling, huisvestingsmanagement en bouwkostenadvies. DVP Smart Concepts kan eenvoudig gebruik maken van deze disciplines en u nog beter en completer van dienst zijn.

Voor ons staat samenwerken voorop. Uw succes is ons succes. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om samen met u mooie, inspirerende, goed functionerende, prettige, duurzame en circulaire  gebouwen te creëren.

Om onze opdrachtgevers maximaal bij te kunnen staan hanteren wij de volgende vijf pijlers:

Onafhankelijk
Dankzij volledige onafhankelijkheid kunnen wij onze opdrachtgevers zowel in het bedrijfsleven, als bij overheden optimaal adviseren. Immers, zonder binding met andere belanghebbenden bij een project worden conflicterende belangen vermeden.

Betrokken
Onze betrokkenheid is een garantie voor het behartigen van de belangen van onze opdrachtgevers. Wij doen daarbij alles wat wij kunnen en ontzorgen de klant.

Deskundig
Tijdens de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten zijn er binnen DVP Smart Concepts meerdere disciplines die zowel bij revitalisatie als bij nieuwbouw en gebouwinrichting voor de totstandkoming van uw project zorg dragen, op basis van eigen opgebouwde ervaringen. Of u nu eigenaar/gebruiker, huurder/gebruiker, belegger of ontwikkelaar van vastgoed bent, DVP Smart Concepts kent de verschillende belangen die er bij betrokken partijen spelen en weet hoe ze hierop moet anticiperen.

Daadkrachtig
Ons ondernemende karakter, ons doorzettingsvermogen en de aanwezigheid van professionele kennis zorgt ervoor wij daadkrachtig op zullen treden namens de opdrachtgever.

Integer
Wij zijn betrouwbaar  in alles wat wij doen. Wij koesteren onze integriteit en vinden het vanzelfsprekend dat de grenzen van ethisch handelen nooit overschreden mogen worden.  Wij houden ons aan de gedragscode.