Diensten


Realisatie

Wij kunnen de realisatiefase begeleiden en controleren zodat de uitwerking van het ontwerp en de realisatie binnen de kaders wordt uitgevoerd.

Ontwerpuitwerking van de installaties

Nadat een aanbesteding heeft plaatsgevonden kan onze rol een controlerende rol zijn. Vanuit die rol zullen we ook adviezen geven.

De installateur maakt in samenwerking met de aannemers interdisciplinair gecoördineerde werktekeningen, conform de kwaliteitseisen die in het DO zullen worden genoemd.

Nadat de installateur vindt dat zijn tekeningen berekeningen, en apparatuurselecties compleet en definitief zijn, worden deze ter controle en goedkeuring ingediend bij de bouwdirectie. DVP Smart Concepts zal de tekeningen beoordelen en commentaar verstrekken of advies voor goedkeuring.

Toezicht

Houden van toezicht op de installaties tijdens de realisatie. Dit kan plaatsvinden op onder andere de aspecten: kwaliteit, voortgang en financieel.