Diensten


Installatieontwerp

DVP Smart Concepts kan het volledige installatieadvies geven over bijvoorbeeld alle:

  • Werktuigkundige installaties
  • Sanitaire installaties
  • Elektrotechnische installaties
  • Transportinstallaties
  • Duurzaamheidsmogelijkheden
  • WKO installaties

Van deze installaties wordt in goed overleg een maatpak geleverd die voldoet aan de vooraf goed afgestemde verwachtingen en eisen.

Programma van Eisen

Bij de start van een project onderzoeken wij de doelstellingen van onze opdrachtgever om een beter antwoord te kunnen geven op de daadwerkelijke vraagstelling en behoefte (Programma van Eisen). Door verkennende gespreken te voeren met stakeholders krijgen wij zoveel meer inhoudelijke informatie over projecten. Hierdoor kunnen wij een cruciale verdieping slag maken en daarmee een beter installatie-concept ontwikkelen, dat past binnen uw budgettaire kaders en doelstellingen. Hoe eerder in het ontwerpproces de juiste keuzes gemaakt kunnen worden hoe minder tijd en geld er in de vervolg fasen nodig zijn.

Voorlopige Ontwerp fase

In de VO-fase vindt de afstemming over het Technisch Ontwerp plaats en zullen de verschillende principe-oplossingen worden voorgesteld, gepresenteerd en besproken zodat gezamenlijk de meest optimale oplossing kan worden gekozen. Wij berekenen de energiebehoefte en de capaciteiten van de installaties en brengen de ruimte behoefte van de technische installaties in beeld en zorgen voor een naadloze integratie in het gebouw, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en architectonische kwaliteit. In deze fase willen wij een quickscan op het bouwkundige ontwerp uitvoeren en  input leveren aan het ruimtebeslag voor de installaties. Wij gaan ervan uit dat ons advies vanaf dit stadium wordt overgenomen op de tekeningen van de architect. Onze bevindingen maken wij visueel inzichtelijk, zodat deze helder kunnen worden besproken. Ook vindt de eerste afstemming plaats met de nutsbedrijven om de aansluitingen op de openbare infrastructuur van het gebouw te bepalen en af te stemmen.

Definitief Ontwerp fase

De uitvoerende partij wordt geselecteerd op geschiktheid, kostenstructuur en gelimiteerde budget bedragen. In het Definitief Ontwerp wordt de gehele installatieopzet vastgelegd op schrift en in tekeningen welke ook in 2D worden vastgelegd. Wij houden hier de ontwerpverantwoordelijkheid en nemen regie strak in handen om de functionaliteit en kwaliteit van het ontwerp te waarborgen.

Op basis van het Definitief Ontwerp en bijbehorende schema’s en tekeningen kan de prijs- en contractvorming plaatsvinden en kan door de installateur(s) de planuitwerking plaatsvinden.

Aanvraag vergunningen

Voor het verkrijgen van bouwvergunningen moeten zaken goed, compleet en zorgvuldig worden verzorgd. Wij kunnen dit verzorgen.