Diensten


Installatieconcepten

Een goede afstemming van installatieconcepten in het ontwerp van een gebouw is van essentieel belang voor het comfort, energieverbruik en het goed functioneren van installaties gedurende het gebruik van een gebouw. Uiteraard draagt dit in grote mate bij aan het welzijn van de gebruikers. Omdat gebruikersbehoeften veranderen in de loop van tijd, is het belangrijk dat installatieconcepten kunnen meebewegen met toekomstige behoeften. Alleen dan blijft een gebouw comfortabel voor gebruikers. Een goed concept start dan ook met een goede inventarisatie van gebruikersbehoeften welke gespiegeld worden aan onze jarenlange expertise binnen diverse projecten.

Nadat de behoeften vertaald zijn in een programma van eisen dient er gedurende het ontwerpproces voortdurend afstemming plaats te vinden om het gewenste resultaat te bereiken. Wij geloven dat het uiteindelijke succes van een gebouw wordt bepaald door de beleving en de werking van het gebouw gedurende de exploitatie. Als onafhankelijke partij stelt DVP Smart Concepts altijd uw doelstelling centraal.

Onze referenties tonen aansprekend en gewild vastgoed met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Te allen tijde wordt u stapsgewijs gevoed met voldoende informatie en een onderbouwd advies waarmee u continu grip houdt op uw exploitatie.

The Grace