Diensten


Exploitatie

De exploitatiefase is erg belangrijk zodat de gebruikers, waarvoor het ontwerp uiteindelijk is gemaakt, kunnen profiteren van een goed comfort, betrouwbare installaties en dit tegen zo laag mogelijke gebruikskosten. Ook kan bezien worden of de installaties nog marktconform zijn. Belangrijk is om dit te bewaken. Hiervoor

Smart Building Technologie

 

Technische due diligence

Het uitvoeren van een technische due diligence ten behoeve van het onderbouwd kunnen nemen van een investeringsbeslissing.

Conditiemetingen

Het uitvoeren van conditiemetingen van de technische installaties

Data analyse en advies t.a.v. energie en modernisering installaties

Tijdens de exploitatiefase kunnen we adviezen uitbrengen hoe het comfort voor de gebruikers is te verhogen en hoe de energiekosten omlaag gebracht kunnen worden. Dit doen wij door het analyseren van data afkomstig van metingen in het gebouw en deze te koppelen aan andere databestanden als bijvoorbeeld weersomstandigheden. Deze data wordt verkregen worden via systemen die in het gebouw aanwezig zijn of kan verkregen worden door een volledig door DVP Smart Concepts ontwikkelde installatie die deze data kan verzamelen. Op basis van de meetgegeven en overleg met de gebruiker kunnen we ook adviezen uitbrengen hoe eventuele problemen met de installaties opgelost kunnen worden en kunnen dit desgewenst ook organiseren.